BIDV offers research position

Mô tả công việc và yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng cán bộ nghiên cứu

1. Vị trí: Chuyên viên cấp 8/ Chuyên gia nghiên cứu
2.  Mức lương:

 • Lương nhận hàng tháng: 20-25 triệu đồng/tháng
 • Thu nhập thường xuyên: 25-30 triệu đồng/tháng (=lương + chi bổ sung thu nhập của ngân hàng, chưa tính đến cơ chế động lực)
 • Ngoài ra: Được hưởng cơ chế động lực theo kết quả kinh doanh của Ban;3.      Cơ hội khác:

 • Làm việc trong môi trường Treasury năng động;
 • Có cơ hội phát triển các ý tưởng nghiên cứu, phân tích vào hoạt động kinh doanh thực tế;
 • Cơ hội trao đổi nghiệp vụ với các ĐCTC trong & ngoài nước: Học tập, tham gia hội thảo,…

Mô tả vị trí:

 • Xây dựng phương pháp luận khoa học cho tổng thể các vấn đề phân tích, gắn với điều kiện thực tế tại thị trường Việt Nam bao gồm: Kinh tế vĩ mô; Thị trường tiền tệ; Thị trường trái phiếu & Thị trường ngoại hối;
 • Xây dựng mô hình dự báo định lượng cho các chỉ số quan trọng phục vụ hoạt động kinh doanh của BIDV bao gồm GDP, CPI, tỷ giá USD/VNĐ, lãi suất thị trường tiền tệ LNH, lãi suất TPCP;
 • Thực hiện các báo cáo phân tích chuyên đề phục vụ hoạt động kinh doanh của BIDV (theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo, Lãnh đạo Ban BIDV hoặc chủ động đề xuất);
 • Phối hợp xây dựng quan hệ với các trung tâm nghiên cứu trong & ngoài nước để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của Nhóm;

5.      Yêu cầu tuyển dụng:

 • Độ tuổi: Trong khoảng 25-35 tuổi;
 • Giới tính: Ưu tiên nam;
 • Bằng cấp: Thạc sỹ/Tiến sỹ chuyên ngành kinh tế học, tài chính – ngân hàng (ưu tiên kinh nghiệm học tập tại nước ngoài);
 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 3-5 năm làm việc về nghiên cứu, phân tích trong các lĩnh vực kinh tế học, tài chính – ngân hàng (ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài);
 1. 6.      Tiêu chí đánh giá chất lượng công việc trong năm đầu tiên:
 • Hoàn chỉnh phương pháp luận khoa học cho các sản phẩm nghiên cứu, phân tích: Thông qua ở cấp Lãnh đạo Ban;
 • Lựa chọn triển khai nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng dự báo cho khoảng 2-3 chỉ số vĩ mô quan trọng; Triển khai ứng dụng được mô hình dự báo cho ít nhất 1 chỉ số;
 • Nâng cao chất lượng hệ thống sản phẩm phân tích trên các mặt:

+ Khách hàng mới: Mở rộng thêm đối tượng khách hàng là các tổ chức, đơn vị chuyên sâu về nghiên cứu trong & ngoài nước

+ Số lượng báo cáo phân tích chuyên đề: 3 báo cáo

+ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống: 1 đề tài

+ Tỷ lệ dự báo chính xác về xu hướng: Tăng lên 80% (Hiện tại 65-70%)

+ Tỷ lệ dự báo chính xác về biên độ dao động: Tăng lên 60% (Hiện tại 40-50%)

+ Tỷ lệ dự báo chính xác về thời điểm: Tăng lên 50% (Hiện tại 40%)

 • Các hoạt động khác:

+ Tần suất có mặt trên các phương tiện truyền thông

+ Tần suất phát biểu tại các hội thảo trong & ngoài nước

Other News